Impermeabilització de dipòsits d'aigua potable i aljubs a Barcelona

Impermeabilització de dipòsits aigua potable a Barcelona, aljubs, dipòsits d'aigua de PC i cubetes, especialistes en l'aplicació d'impermeabilitzants i tractament d'humitats en tancs i dipòsits d'aigua, productes químics i cubetes de contenció. Són sistemes d'impermeabilització d'altíssima resistència mecànica, a l'abrasió i canvis de temperatura, tractaments capaços de restaurar fissures en situacions de baixes temperatures. La impermeabilització de dipòsits d'aigua i aljubs és crucial per garantir la qualitat i seguretat de l'aigua emmagatzemada, així com per prevenir filtracions que puguin causar danys estructurals. Aquí hi ha alguns passos i consideracions importants a tenir en compte:


Inspecció i preparació de dipòsits i cubetes


Abans de començar qualsevol treball d'impermeabilització, és important inspeccionar el dipòsit o aljub per identificar esquerdes, fissures o altres defectes que puguin comprometre la impermeabilització. També cal netejar i preparar adequadament la superfície eliminant qualsevol brutícia, greix o residus.


Selecció del material impermeabilitzant
Hi ha diversos materials impermeabilitzants al mercat, com membranes de cautxú, poliuretà, epoxi, ciment modificat amb polímers, entre d'altres. L'elecció del material dependrà del tipus de superfície, del pressupost disponible i de les condicions específiques del projecte.


Aplicació de l'impermeabilitzant
L'aplicació del material impermeabilitzant s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant i tenint en compte les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat, etc.). És important assegurar-se que el material s'apliqui de manera uniforme i completa, cobrint totes les esquerdes i fissures de la superfície.


Segellat de juntes i connexions
És fonamental segellar adequadament totes les juntes, connexions i punts de penetració al dipòsit o aljub per evitar possibles filtracions. Es poden utilitzar segelladors específics o materials impermeabilitzants compatibles amb el sistema principal.


Proves d'estanqueïtat
Un cop completada la impermeabilització, és recomanable fer proves d'estanqueïtat per verificar l'eficàcia del sistema i assegurar-se que no hi hagi fuites. Aquestes proves poden incloure proves de pressió o proves d'inundació segons el tipus d'estructura i les especificacions del projecte.


Manteniments periòdics
Per garantir la durabilitat i l'eficàcia a llarg termini de la impermeabilització, és important fer un manteniment regular del dipòsit o aljub. Això pot incloure inspeccions periòdiques, reparació d'esquerdes o danys menors, i l'aplicació de recobriments protectors addicionals segons calgui.


És important destacar que la impermeabilització de dipòsits daigua i aljubs és un treball que ha de ser realitzat per professionals qualificats i amb experiència en el maneig daquests materials i tècniques per garantir resultats òptims i duradors.


Per això pot contactar amb Neotina Impermeabilizaciones i rebre informació sobre els tractaments i sistemes d'aplicació recomanables.


Impermeabilitzacions a Barcelona


Tornar

© 2021 Neotina Construcció i Reformes. Tots els drets reservats.